در تاریخ 25-11-2021 سرور هاستینگ اپدیت شد 

لطفا dns های زیر را از این پس استفاده نمایید 

ns1.kermanserver.site

ns2.kermanserver.site

 

با تشکرFriday, November 26, 2021

« بازگشت