بخاطر افزایش قیمت دیتاسنتر  سرور اصلی و منابع مصرفی مجبور به افزایش چند درصدی قیمت ها شدیم 

کماکان از همراهی شما سپاسگزاریمدوشنبه ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

« بازگشت