افزایش قیمت سرویس ها Nov 26th

بخاطر افزایش قیمت دیتاسنتر  سرور اصلی و منابع مصرفی مجبور به افزایش چند درصدی قیمت ها شدیم 

کماکان از همراهی شما سپاسگزاریم

اپدیدت سرور هاستینگ Nov 26th

در تاریخ 25-11-2021 سرور هاستینگ اپدیت شد 

لطفا dns های زیر را از این پس استفاده نمایید 

ns1.kermanserver.site

ns2.kermanserver.site

 

با تشکر