تمدید

در صورت پرداخت نکردن صورتحساب خود تا 4 روز پس از سررسید سرویس هاستینک

   سرویس شما حذف خواهد شدو ما هیچ مسئولیتی در برابر اطلاعات شما نخواهینم داشت 

قطعی در سرور های ایران

در تاریخ 1402/05/15 در ساعت 11 شب به مدت دو ساعت قطعی در سرور هاایران  برای افزایش کیفیت سرور خواهیم داشت

سرور های والتر

 

دوستان لطفا از سرور های والتر خود بک اپ بگیرید

در روز های اینده برای تغیر ایپی تشریف بیارید

 

افزایش قیمت

به دلیل افزایش قیمت فعلی دلار 

افزایش قیمتی در پلن های سرور مجازی و دامنه ها داریم

افزایش قیمت سرویس ها

بخاطر افزایش قیمت دیتاسنتر  سرور اصلی و منابع مصرفی مجبور به افزایش چند درصدی قیمت ها شدیم 

کماکان از همراهی شما سپاسگزاریم

اپدیدت سرور هاستینگ

در تاریخ 25-11-2021 سرور هاستینگ اپدیت شد 

لطفا dns های زیر را از این پس استفاده نمایید 

ns1.kermanserver.site

ns2.kermanserver.site

 

با تشکر