ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
.com
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
.org
595,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.info
510,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.co
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.ac
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
.im
918,000 تومان
1 سال
918,000 تومان
1 سال
918,000 تومان
1 سال
.ht
4,437,000 تومان
1 سال
4,437,000 تومان
1 سال
4,437,000 تومان
1 سال
.la
1,785,000 تومان
1 سال
1,785,000 تومان
1 سال
1,785,000 تومان
1 سال
.site
90,000 تومان
1 سال
1,530,000 تومان
1 سال
1,530,000 تومان
1 سال
.how
1,820,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
.ie
1,872,000 تومان
1 سال
1,872,000 تومان
1 سال
1,872,000 تومان
1 سال
.life
220,000 تومان
1 سال
1,750,000 تومان
1 سال
1,750,000 تومان
1 سال
.xyz
156,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
.net
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.biz
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.sbs
90,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.fun
90,000 تومان
1 سال
1,716,000 تومان
1 سال
1,716,000 تومان
1 سال
.online
198,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
.website
160,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.pw
1,200,000 تومان
1 سال
1,690,000 تومان
1 سال
1,690,000 تومان
1 سال
.click
162,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.top
165,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
.cfd
95,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
728,000 تومان
1 سال
.space
102,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.lol
160,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.wiki
160,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.store
162,000 تومان
1 سال
2,950,000 تومان
1 سال
2,950,000 تومان
1 سال
.quest
163,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.monster
160,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.skin
163,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.beauty
160,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.pics
163,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.autos
163,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.shop
165,000 تومان
1 سال
1,970,000 تومان
1 سال
1,970,000 تومان
1 سال
.uk
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
.school
600,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
1,820,000 تومان
1 سال
.company
270,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.ink
165,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده