ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
.com
738,000 تومان
1 سال
738,000 تومان
1 سال
738,000 تومان
1 سال
.org
649,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.info
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
382,000 تومان
1 سال
.co
1,798,000 تومان
1 سال
1,798,000 تومان
1 سال
1,798,000 تومان
1 سال
.site
120,000 تومان
1 سال
1,720,000 تومان
1 سال
1,720,000 تومان
1 سال
.life
290,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
1,870,000 تومان
1 سال
.xyz
220,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
820,000 تومان
1 سال
.net
870,000 تومان
1 سال
870,000 تومان
1 سال
870,000 تومان
1 سال
.biz
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
.sbs
130,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.fun
130,000 تومان
1 سال
1,920,000 تومان
1 سال
1,920,000 تومان
1 سال
.online
220,000 تومان
1 سال
2,364,300 تومان
1 سال
2,364,300 تومان
1 سال
.website
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
.click
230,000 تومان
1 سال
812,000 تومان
1 سال
812,000 تومان
1 سال
.top
220,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
.cfd
120,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
.space
135,000 تومان
1 سال
1,450,000 تومان
1 سال
1,450,000 تومان
1 سال
.wiki
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
.store
222,000 تومان
1 سال
3,190,000 تومان
1 سال
3,190,000 تومان
1 سال
.quest
240,000 تومان
1 سال
870,000 تومان
1 سال
870,000 تومان
1 سال
.monster
174,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال
.skin
175,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.pics
135,000 تومان
1 سال
1,682,000 تومان
1 سال
1,682,000 تومان
1 سال
.autos
240,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.shop
150,000 تومان
1 سال
2,204,000 تومان
1 سال
2,204,000 تومان
1 سال
.school
850,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.company
270,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.link
758,000 تومان
1 سال
658,000 تومان
1 سال
658,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده