ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
16,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
24,000 تومان
1 سال
.com
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.org
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.info
500,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.co
831,714 تومان
1 سال
831,714 تومان
1 سال
831,714 تومان
1 سال
.ac
1,246,398 تومان
1 سال
1,179,500 تومان
1 سال
1,179,500 تومان
1 سال
.im
371,140 تومان
1 سال
371,140 تومان
1 سال
371,140 تومان
1 سال
.ht
3,386,046 تومان
1 سال
3,386,046 تومان
1 سال
3,386,046 تومان
1 سال
.la
1,039,662 تومان
1 سال
1,188,743 تومان
1 سال
1,039,662 تومان
1 سال
.site
92,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
.how
967,114 تومان
1 سال
967,114 تومان
1 سال
967,114 تومان
1 سال
.ie
953,004 تومان
1 سال
828,899 تومان
1 سال
953,004 تومان
1 سال
.life
878,463 تومان
1 سال
878,463 تومان
1 سال
878,463 تومان
1 سال
.jobs
4,487,002 تومان
1 سال
4,487,002 تومان
1 سال
4,487,002 تومان
1 سال
.xyz
150,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.net
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.ac.ir
9,090 تومان
1 سال
9,090 تومان
1 سال
9,090 تومان
1 سال
.org.ir
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
.biz
524,248 تومان
1 سال
524,248 تومان
1 سال
524,248 تومان
1 سال
.sbs
93,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.fun
92,200 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
700,000 تومان
1 سال
.online
150,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.website
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.pw
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.click
152,500 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.top
150,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.cfd
120,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.space
120,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.lol
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.wiki
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.store
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.quest
153,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.monster
160,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.cyou
153,200 تومان
1 سال
N/A
N/A
.skin
152,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.beauty
160,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.hair
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.pics
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.autos
152,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده