هاست لینوکس پربازدید سی پنل المان

با خرید سالانه سرویس ها از دوماه تخفیف برخوردار خواهید شد

PLAN A هاست پربازدید سی پنل المان
 • 1000 مگابایت هارد SSD پرسرعت
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان گواهی SSl
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود بقیه امکانات
plan B هاست پربازدید سی پنل المان
 • 2000 مگابایت هارد SSD پرسرعت
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان گواهی SSl
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود بقیه امکانات
plan C هاست پربازدید سی پنل المان
 • 5000 مگابایت هارد SSD پرسرعت
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان گواهی SSl
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود بقیه امکانات
plan D هاست پربازدید سی پنل المان
 • 10000 مگابایت هارد SSD پرسرعت
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان گواهی SSl
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود بقیه امکانات
هاست لینوکس وردپرس پلن 4
 • 10000 مگابایت هارد SSD پرسرعت
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان گواهی SSl
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود بقیه امکانات