سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۱
110,000 تومان ماهانه
  رم اختصاصی; ۱ گیگابایت DDR۴
  هارد اختصاصی; ۲۰ گیگابایت SSDNVMe
  پردازنده; ۱ هسته Xeon
  تحویل; آنی
  آی پی اختصاصی; ۱ عدد
  ارائه پنل مدیریت کامل سرور; بله
  امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر; بله
  امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر; بله
  امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر; بله
  ارائه دسترسی vnc; بله
  پهنای باند; نامحدود
  سیستم عامل; CentOs - windows - Ubuntu
  دیتاسنتر; هتزنر آلمان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۲
140,000 تومان ماهانه
  رم اختصاصی; ۲ گیگابایت DDR۴
  هارد اختصاصی; ۳۰ گیگابایت SSDNVMe
  پردازنده; ۲ هسته Xeon
  تحویل; آنی
  آی پی اختصاصی; ۱ عدد
  ارائه پنل مدیریت کامل سرور; بله
  امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر; بله
  امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر; بله
  امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر; بله
  ارائه دسترسی vnc; بله
  پهنای باند; نامحدود
  سیستم عامل; CentOs - windows - Ubuntu
  دیتاسنتر; هتزنر آلمان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن۳
200,000 تومان ماهانه
  رم اختصاصی; ۳گیگابایت DDR۴
  هارد اختصاصی; ۴۰ گیگابایت SSDNVMe
  پردازنده; ۲ هسته Xeon
  تحویل; آنی
  آی پی اختصاصی; ۱ عدد
  ارائه پنل مدیریت کامل سرور; بله
  امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر; بله
  امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر; بله
  امکان مقدار منابع مصرفی سرور توسط کاربر; بله
  ارائه دسترسی vnc; بله
  پهنای باند; نامحدود
  سیستم عامل; CentOs - windows - Ubuntu
  دیتاسنتر; هتزنر آلمان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۴
230,000 تومان ماهانه
  رم اختصاصی; ۴ گیگابایت DDR۴
  هارد اختصاصی; ۶۰ گیگابایت SSDNVMe
  پردازنده; ۴ هسته Xeon
  تحویل; آنی
  آی پی اختصاصی; ۱ عدد
  ارائه پنل مدیریت کامل سرور; بله
  امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر; بله
  امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر; بله
  امکان مقدار منابع مصرفی سرور توسط کاربر; بله
  ارائه دسترسی vnc; بله
  پهنای باند; نامحدود
  سیستم عامل; CentOs - windows - Ubuntu
  دیتاسنتر; هتزنر آلمان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان