سرور مجازی هتزنر آلمان

لطفا قبل از سفارش محصولات زیر ابتدا به تیم پشتیبانی تیکیت ارسال کنید

سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۱
 • 2 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • ۲۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • آنی تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • بله ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • بله امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر
 • بله امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر
 • بله امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر
 • بله ارائه دسترسی vnc
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۲
 • 2 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 4۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • آنی تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • بله ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • بله امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر
 • بله امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر
 • بله امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر
 • بله ارائه دسترسی vnc
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن۳
 • 4 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 4۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • آنی تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • بله ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • بله امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر
 • بله امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر
 • بله امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر
 • بله ارائه دسترسی vnc
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی هتزنر آلمان هارد SSDNVMe پلن ۴
 • 8 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 16۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • آنی تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • بله ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • بله امکان تغیر سیستم عامل سرور توسط کاربر
 • بله امکان خاموش و روشن کردن سرور توسط کاربر
 • بله امکان برسی منابع مصرفی سرور توسط کاربر
 • بله ارائه دسترسی vnc
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر