سرور مجازی ایران { رک رسپینا }

پلن اول رسپینا
 • 1 هسته CPU
 • 2 گیگابایت RAM
 • 400 گیگابایت حجم اولیه
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • KVM پنل مدیریت
 • دارد فایروال
پلن دوم رسپینا
 • 3 هسته CPU
 • 4 گیگابایت RAM
 • 500 'گیگابایت حجم اولیه
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • KVM پنل مدیریت
 • دارد فایروال
پلن سوم رسپینا
 • 4 هسته CPU
 • 6 گیگابایت RAM
 • 600 'گیگابایت حجم اولیه
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • KVM پنل مدیریت
 • دارد فایروال
پلن چهارم رسپینا
 • 6 هسته CPU
 • 12 گیگابایت RAM
 • 1000 'گیگابایت حجم اولیه
 • 120 گیگابایت SSD هارد
 • KVM پنل مدیریت
 • دارد فایروال