هاست دانلود

قابل ذکر است استفاده از شبکه ترکیبی اینترنت و اینترانت این امکان را محیا می سازد که در صورتی اینترنت نیز قطع شود امکان دسترسی به هاست وجود داشته باشد.

plan A
 • 10 گیگابایت فضا
 • ایران دیتاسنتر
 • نامحدود ترافیک
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSl
plan B
 • 20 گیگابایت فضا
 • ایران دیتاسنتر
 • نامحدود ترافیک
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSl
plan C
 • 80 گیگابایت فضا
 • ایران دیتاسنتر
 • نامحدود ترافیک
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSl
plan D
 • 500 گیگابایت فضا
 • ایران دیتاسنتر
 • نامحدود ترافیک
 • Cpanel کنترل پنل
 • رایگان SSl