سرور مجازی Linode

پلن اول linode
 • 1 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • ۲5 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • انی تحویل
 • 1 ترابایت ترافیک
 • 11 عدد تعداد لوکیشن ها
 • Linode دیتاسنتر
 • 40 gbps سرعت دانلود
 • 1 گیگابایت سرعت اپلود
 • DDoS محافظت از حملات
 • ندارد کنترل پنل تحت وب
پلن دوم linode
 • 2 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • انی تحویل
 • 2 ترابایت ترافیک
 • 11 عدد تعداد لوکیشن ها
 • Linode دیتاسنتر
 • 40 gbps سرعت دانلود
 • 2 گیگابایت سرعت اپلود
 • DDoS محافظت از حملات
 • ندارد کنترل پنل تحت وب
پلن سوم linode
 • 4 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • انی تحویل
 • 4 ترابایت ترافیک
 • 11 عدد تعداد لوکیشن ها
 • Linode دیتاسنتر
 • 40 gbps سرعت دانلود
 • 4 گیگابایت سرعت اپلود
 • DDoS محافظت از حملات
 • ندارد کنترل پنل تحت وب
پلن چهارم linode
 • 8 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 160 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • انی تحویل
 • 5 ترابایت ترافیک
 • 11 عدد تعداد لوکیشن ها
 • Linode دیتاسنتر
 • 40 gbps سرعت دانلود
 • 5 گیگابایت سرعت اپلود
 • DDoS محافظت از حملات
 • ندارد کنترل پنل تحت وب