لوکیشن های انگلیس ، فرانسه ،المان

پلن اول OVH
 • 1 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • ۲۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد لوکیشن ها
 • ovh دیتاسنتر
 • 1 گیگ پورت
پلن دوم OVH
 • 2 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 4۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد لوکیشن ها
 • ovh دیتاسنتر
 • 1 گیگ پورت
پلن سوم OVH
 • 4 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 10۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد لوکیشن ها
 • ovh دیتاسنتر
 • 1 گیگ پورت
پلن چهارم OVH
 • 8گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 15۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 8 هسته Xeon پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد لوکیشن ها
 • ovh دیتاسنتر
 • 1 گیگ پورت