سرور مجازی ایران نامحدود(پارسیان)

پلن اول پارسیان
  • 1 هسته CPU
  • 1 گیگابایت RAM
  • 400 گیگابایت حجم اولیه
  • 10 گیگابایت SSD هارد
پلن دوم پارسیان
  • 1 هسته CPU
  • 2 گیگابایت RAM
  • 400 گیگابایت حجم اولیه
  • 20 گیگابایت SSD هارد