ترافیک نامحدود

پلن اول ترکیه
 • 1 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 15 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 1core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • kvm کنرل پنل تحب وب
پلن دوم ترکیه
 • 2 گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 30گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • kvm کنرل پنل تحب وب
پلن سوم ترکیه
 • 4گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 4core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود ترافیک
 • kvm کنرل پنل تحب وب