سرور مجازی خارج با بیش از 30 لوکیشن

سرور خارج PLAN A
 • 1گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 25 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 1core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 2 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
سرور خارج PLAN B
 • 2گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 1core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 3 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
سرور خارج PLAN C
 • 2گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 60 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 4 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
سرور خارج PLAN D
 • 4گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 5 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب