سرور اختصاصی ایران

plan A


 • P410i Zero
  Raid Controller
 • RAM
  96G DDR4 ECC
 • Port
  10Gbps
 • CPU
  2.67GHz-6/6cores-12threads


 • HDD
  2x1 TB  plan B


 • P410i Zero
  Raid Controller
 • RAM
  32G DDR3 ECC
 • Port
  1Gbps (4x1 Gpbs)
 • CPU
  2.67GHz-6/6cores-12threads


 • HDD
  4x1 TB  plan C


 • Raid5
  Raid Controller
 • RAM
  128Gb DDR3


 • Port
  10G+ILO


 • CPU
  2X E5-2650 V2


 • HDD
  5X 300GB 15K + Flash 128GB  plan D


 • Raid5
  Raid Controller
 • RAM
  64Gb DDR3


 • Port
  10G+ILO


 • CPU
  2X E5-2650 V2


 • HDD
  3X 10TB 7.2K + Flash 128GB