سرور مجازی G Core

پلن اول g core
 • 512 رم اختصاصی
 • ۲۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد تعداد لوکیشن ها
 • G Core دیتاسنتر
پلن دوم g core
 • 1024 مگابایت رم اختصاصی
 • 3۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • ۱ هسته پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد تعداد لوکیشن ها
 • G Core دیتاسنتر
پلن سوم g core
 • 2024 مگابایت رم اختصاصی
 • 5۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد تعداد لوکیشن ها
 • G Core دیتاسنتر
پلن چهارم g core
 • 4024 مگابایت رم اختصاصی
 • 10۰ گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2 هسته پردازنده
 • بین 1 تا 4 ساعت تحویل
 • دارد ارائه پنل مدیریت کامل سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد تعداد لوکیشن ها
 • G Core دیتاسنتر