با کیفیت عالی

پلن اول cloud b
 • 1گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 25 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 1core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 2 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
پلن دوم cloud b
 • 2گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 2core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 3 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
پلن سوم cloud b
 • 4گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 120 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 3core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 5 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب
پلن چهارم cloud b
 • 8گیگابایت DDR۴ رم اختصاصی
 • 240 گیگابایت SSDNVMe هارد اختصاصی
 • 6core پردازنده
 • 10 دقیقه تا 4 ساعت تحویل
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • 7 ترابایت ماهانه پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ندارد کنرل پنل تحب وب